Zapytania i wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 maja 2011 r.

Zapytania i wnioski radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF