Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie opłacania przez Gminę Mosina z pieniędzy publicznych składek na dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnionych funkcji

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF