(400) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przeniesienia placu zabaw znajdującego się przy ul. Pożegowskiej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf