Uchwała Nr XXX/253/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/253/16.PDF