Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wykorzystania autobusów szkolnych do przewożenia mieszkańców gminy Mosina i rozważenia zastąpienia dowozów szkolnych gminną komunikacją publiczną

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF