Uchwała Nr XXX/244/16 dotycząca rozpatrzenia pisma z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/244/16.PDF