Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie dowozu dzieci szkolnych mieszkających w Baranówku

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF