Uchwała Nr XXX/239/16 dotycząca skargi z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXX/239/16.PDF