Odpowiedzi na zapytania i wnioski zadane podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28.04.2016 r.

Udzielone odpowiedzi.pdf