Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie etapu rozmów z Miastem Poznań i AQUANET SA na temat opłat za wodę i zrzut ścieków

Zapytanie radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF