(397) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawach: przeniesienia USC do innego budynku; oczyszczenia skweru zieleni przy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej; oznaczenia białą farbą progów zwalniaj

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf