Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie wykoszenia z zielska korony Kanału Mosińskiego pomiędzy ul. Mostową a kładką na targowisku w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF