Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie projektu obwodnicy

Zapytania radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF