Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie poprawy wyjazdu z drogi w Dymaczewie Nowym

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Wniosek został zrealizowany - wnioskodawca zrezygnował z otrzymania odpowiedzi pisemnej.