Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie nośności i nawierzchni ul. Kolejowej w Mosinie

Zapytania radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF