Wnioski radnego Waldemara Wiązka o udostępnienie umów dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnej

Wnioski radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF