Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania korespondencji z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącej subwencji oświatowej dla SP w Krośnie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF