Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udzielenie informacji publicznej w sprawie sprzedaży działek w obrębie ewidencyjnym Sowiniec, Sowinki, Baranowo i Krajkowo oraz zamieszczenie na BIP-ie spra

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF