Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla firmy Stora Enso

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF