Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie konferencji w Dymaczewie Nowym oraz w sprawie "Merkuriusza Mosińskiego"

Zapytania radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF