(383) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie umieszczenia pod znakami zakazu zatrzymywania się, znajdującymi się na pl. 20 Października, tabliczek dodatkowych "nie dotyczy za i wyładunku - 10

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf