Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie działalności gospodarczej polegającej na recyklingu opon, prowadzonej na działce nr 2131/24 obręb Mosina

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF