Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie wskazania działek gminnych i uzyskanych za nie kwot w przetargach na zbycie mienia, które zostały przeprowadzone w roku 2011

Zapytanie radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF