Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie odtworzenia znaków granicznych na ul. Sosnowej w Pecnej oraz w sprawie kontynuacji karczowania brzegów i skarp na Kanale Olszynka od jazu w Pecnej d

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF
Ponowny wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Wstępna odpowiedź.PDF