Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie zmiany organizacji ruchu w ul. Piotra Mocka w Mosinie z kierunku kórnickiego ustawiając znak B-21: zakaz skrętu w lewo, dopuszczając skręt w ul. Rzeczy

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF