Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej i ul. Poniatowskiego w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF