Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wideofilmowania sesji Rady Miejskiej w Mosinie i publikowania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej nagrań audiwideo oraz nagrań a

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF