Wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie wiat przystankowych

Wnioski radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF