Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia informacji o ilości dzieci urodzonych od 2011 - 1997 we wszystkich miejscowościach gminy Mosina (Mosina z podziałem na ulice)

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF