Zapytania radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie realizacji zadania dotyczącego żłobków

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF