Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie "dzikiej" eksploatacji kruszywa we wsi Bolesławiec, powiadomienia przez burmistrza organów ścigania i możliwości zatrzymywania przez Straż Miejską

Zapytania radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF