Zapytanie radnego Kordiana Kleibra w sprawie akceptacji wniosku o zainstalowanie na ul. Strzeleckiej w Mosinie znaków D-51 wraz z tabliczkami podznakowymi i wskazania, czy możliwa jest na dzi

Zapytanie radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Ponowne zapytanie radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF