Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie wstrzymania ogłoszonego przetargu na sprzedaż gruntu komunalnego (tzw. sołeckiego) w Rogalinie przy ul. Prezydialnej

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF