Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 116 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 58 KB)