Informacja o stanie realizacji zadań oswiatowych za rok szkolny 2022/2023

Sprawozdanie oświatowe 2022_2023