Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krosno w dniu 14.09.2023 r.

Protokół (PDF, 182 KB)