Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 7.09.2023 r.

Protokół (PDF, 157 KB)