(759) Interpelacja radnego Witolda Ostrowicza w sprawie poprawienia bezpieczeństwa ruchu pieszego na ulicy Głównej w Pecnej.