Zasady kształtowania wynagrodzeń organów

Podjęte regulacje: