Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź (PDF, 109 KB)

Link do dokumentów stanowiących załącznik do udzielonej odpowiedzi (dokumenty w formie elektronicznej są również dostępne w Biurze Zamówień Publicznych oraz w Biurze Rady Miejskiej)