Wniosek podjęty podczas posiedzenia w dniu 8 lutego 2023 r.