Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 114 KB)

Załącznik nr 1 (PDF, 515 KB)

Załącznik nr 2 (PDF, 197 KB)