(720) Interpelacja w sprawie porozumienia z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie na realizację zadań na terenach zielonych w 2023 r.