Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 1.12.2022 r.

Protokół (PDF, 83 KB)