(706) Interpelacja w sprawie pozwolenia na budowę domów mieszkalnych na terenie przeznaczonym pod usługi sportu.