Protokół z Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla nr 1 "Śródmieście" w Mosinie w dniu 27.09.2022 r.

Protokół (PDF, 210 KB)