Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rogalinek w dniu 15.09.2022 r.

Protokół (PDF, 466 KB)