Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 13.09.2022 r.

Protokół (PDF, 211 KB)