Udzielona odpowiedź nr 2

Odpowiedź z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon w Kościanie (PDF, 53 KB)