Udzielona odpowiedź

Odpowiedź (PDF, 146 KB)

Załącznik do odpowiedzi (PDF, 1,25 MB)